dimecres, 14 de gener de 2009

Cursos febrer-juny 2009

Comencem ja la inscripció per al pròxim quadrimestre.
A continuació podeu veure tots els cursos oferits i les bases de matriculació.

LLOC: Universitat Popular ( Plaça Loreto, 4)

Dibuix i pintura
Dimarts i dijous
17.30 a 19.30 h

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres
19.30 a 21.30 h

Pintura
Dilluns i dimecres
17.30 a 19.30 h

Pintura
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

Introducció a la Fotografia Digital
Dimarts i dijous
17.30 a 19.30 h

Fotografia Digital avançada
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

Introducció a Educació Infantil
Dilluns i dimecres
17 a 18.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
9.30 a 11.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

Valencià elemental
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Valencià mitjà
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h

Valencià oral
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h

Valencià superior
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Patrimoni artístic de la Safor
Dimarts i dijous
18 a 19.30 h

Patrimoni natural de la Safor
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h

Introducció a la informàtica
Dilluns10 a 12 h
Dimecres11 a 12 h

Introducció a la informàtica
Dilluns i dimecres
17 a 18.30 h

Introducció a la informàtica
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Informàtica – Word
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h

LLOC: Centre de la Dona (C/ Loreto, 15)

Taller de Creació Literària
Dimecres
18 a 21 h

LLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)

Balls de saló
Dilluns i dimecres
19.30 a 21 h

Dansa del ventre
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h

LLOC: Centre Cívic de Santa Anna ( Esplanada de Santa Anna, s/n)

Ceràmica I. Modelatge en fang.
Dilluns i dimecres
19 a 21 h

Ceràmica II. Decorativa.
Dimarts i dijous
17 a 19 h

Ceràmica III. Perfeccionament
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)

Manualitats
Dilluns i dimecres
17 a 19 h

LLOC: Espai d’Art ( C/ Fundació Vicente Ferrer, 6)

Dolçaina (*)
Dilluns, dimarts i dijous
18.30 a 22 h

Tabalet (*)
Dilluns i dijous
19.30 a 21.30 h

LLOC: Centre Social de Beniopa ( C/ Mestre Michavila, 1)

Tall i confecció
Dimarts i dijous
17 a 19 h

LLOC: EPA ( Plaça Escola Pia, 1)

Esmalt en foc
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar ( C/ Sants de la Pedra, s/n)

Balls de saló
Dimarts i dijous
18 a 19.30 h

LLOC: Casal Jove (Pl. de l'escorxador, 45)

Introducció a la informàtica
Dimarts i dijous
18 a 20 h

LLOC: Centre Social Plaça El·líptica-República Argentina(Av. República Argentina, 90)

Balls de saló
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Tall i confecció
Dimarts i dijous
15 a 17 h

LLOC: Centre Social de Marxuquera ( Pl. Ermita, 1)

Manualitats
Dimarts i dijous
16 a 18 h

LLOC: Centre Social Roís de Corella ( Ps. Germanies, 94 baix)

Valencià mitjà
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h

LLOC: Associació Veïns Centre Històric (C/ Nogueres, 19)

Taller de memorització
Dimecres i divendres
16.30 a 18.30 h

Astronomia
Dimecres i divendres
18.30 a 20 h

LLOC: Club de Pensionistes del Grau de Gandia(C/ Mare de Déu del Carme, 25 - Grau de Gandia)

Memorització
Dilluns 16a 18 h
Dimecres 10 a 12 h

LLOC: Associació de Veïns de la Platja de Gandia(C/ Camp de Morvedre, 16 - Platja de Gandia)

Balls de saló
Dimarts i dijous
20.30 a 22 h

LLOC: Centre Social Marcel·lí Pérez(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)

Manualitats
Dimarts i dijous
15 a 17 h

LLOC: Creu Roja(C/ Sant Rafael, 14 entl.)

Castellà per a immigrants¹
Dilluns, dimecres i dijous
18 a 19.30 h

Castellà per a immigrants¹
Dilluns, dimecres i dijous
18 a 19.30 h

LLOC: Casal Jaume I(C/ de la Dona Teresa, 2)

Boixet (Iniciació)
Dimarts
9.30 a 12.30 h

Boixet (Perfeccionament)
Dimarts
9.30 a 12.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
16 a 18 h

Tall i confecció
Dilluns i dimecres
16 a 18 h

LLOC: I.E.S. Veles e Vents (C/ Cullera, 135 – Grau de Gandia)

Informàtica II: Iniciació a l'ofimàtica
Dimarts i dijous
19.30 a 21 h

LLOC: Saló d’actes del Grau(Av. del Port, S/N – Grau de Gandia.)

Dolçaina. Primers passos
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

LLOC: Taller de gravat (C/ Sant Pere, 73)

Iniciació al gravat
Dimarts i dijous
18.30 a 20.30 h


Aquesta programació està subjecta a canvis d’ última hora.
(*) L'horari que s'especifica per a dolçaina i tabalet és genèric, perquè aquest es distribueix entre els alumnes matriculats a raó de mitja hora a la setmana.
(¹) Cursos gratuïts.

BASES INSCRIPCIÓ

Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys.
El període d’inscripció és del 19 al 29 de gener de 2009, als locals de la UPG o Centres Socials.
La inscripció finalitza el dia 29 a les 13.30 h.

MATRICULACIÓ

La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 2 al 13 de febrer, a les oficines situades en:
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
Pl. Loreto, 4 – GANDIA
Tl. 96 295 95 15 – Fax 96 295 95 16.
HORARI OFICINES UPG
de dilluns a dijous:matí, de 9 a 13.30 h vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI

DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:-Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat / pensionista, si escau.-L’imprés de pagament

PAGAMENT

Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.

PREU

El preu de cada curs és de 42,07 euros. Les persones amb Carnet Jove,tarjeta 12:35, tarjeta daurada o de jubilat/pensionista tindran un descompte del 50%.

DURACIÓ DELS CURSOS

Els cursos s'impartiran del 23 de febrer al 5 de juny de 2009. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.

OBSERVACIONS

-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació en el saló de plenaris, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 30 de gener a les 9,30 h en el Saló de Plenaris de l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-No es tornarà el preu de la matrícula una vegada començades les classes i aquesta és intransferible.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.-

Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.