divendres, 18 de gener de 2013

Cursos febrer-juny 2013LLOC: Universitat Popular (Plaça Loreto, 4)

Fotografia Digital. Perfeccionament
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Educació Infantil. Introducció
Dimarts i dijous 10 a 11.30 h

Dibuix i pintura
Dilluns i dimecres 9.30 a 11.30 h

Dibuix i pintura
Dimarts i dijous 17.30 a 19.30 h

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres 19.30 a 21.30 h

Dibuix i Pintura
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Informàtica. Introducció
Dilluns i dimecres 10.30 a 12 h

Informàtica. Introducció
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h

Manualitats 
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Valencià oral
Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h

Valencià elemental
Dimarts i dijous 20 a 21.30 h

Taller de creació literària
Dimarts 17 a 19.30 h

Internet i correu electrònic bàsic 
Dimarts i dijous 17 a 19 h
Dilluns i dimecres 18.30 a 20.30 h

Taller de màgia. Iniciació (20 hores)
Dilluns 19.30 a 21 h

Taller de disseny gràfic. Nivell bàsic
Dimarts i dijous 17 a 19 h

Taller de boixets (20 hores)
Dimecres 10 a 11.30 h

Vídeo: gravació i edició. Nivell bàsic
Dilluns i dimecres 19 a 21 h


LLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)

Balls de saló (llatins)
Dilluns i dimecres 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Cívic de Santa Anna (Esplanada de Santa Anna, s/n)

Ceràmica artística. Iniciació. 
Dilluns i dimecres 17 a 19 h

Ceràmica artística. Perfeccionament
Dilluns i dimecres 19 a 21 h


LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)

Manualitats 
Dilluns i dimecres 17.30 a 19.30 h


LLOC: Centre Social de Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 17 a 19 h


LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Balls de saló
Dimarts i dijous 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Social de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Patrimoni artístic de la Safor (¹)
Dilluns 18 a 20 h


LLOC: Centre Social Plaça El•líptica-República Argentina
(Av. República Argentina, 90)

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 15 a 17 h


LLOC: Nou Centre Social de Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Centre Social Marcel•lí Pérez
(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Centre Social del Raval (C/ de la Moreria, 11)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h

Tall i confecció 
Dilluns i dimecres 16 a 18 h


LLOC: Centre Social Roís de Corella (C/ Ciutat de Laval, 22)

Valencià mitjà 
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


LLOC: Universitat de València. Centre de Gandia (C/ Tossal, 8)

Fotografia digital. Iniciació
Dilluns i dimecres 18 a 20 h

Valencià mitjà 
Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h

Valencià superior
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


Anglés bàsic
Dilluns i dimecres 18 a 19.30 h


Anglés bàsic
Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h


LLOC: CDT Alqueria del Duc (Camí de l'Alqueria, s/n - Grau de Gandia)

Cuina de mercat
Dimecres i dijous 17.30 a 19.30 h


Els cursos que no tinguen un mínim de persones inscrites se suspendran.

(¹) Aquest curs es complementa amb excursions i visites guiades. Incloses en el preu de la matrículaBASES
INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 28 de gener al 7 de febrer de 2013, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza l’últim dia a les 13.30 h.

MATRICULACIÓ
La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, de l'11 al 22 de febrer, a les oficines situades en:
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
Pl. Loreto, 4 – GANDIA
Tl. 96 295 95 15

HORARI OFICINES UPG
de dilluns a dijous:
matí, de 9 a 13.30 h
vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.
-L’imprés de pagament

PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.

PREU
El preu de cada curs és de 80 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu dels tallers de 20 hores és de 40 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu de les activitats obertes (excursions, visites guiades, etc.) és de 5 euros.


DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 25 de febrer al 7 de juny de 2013. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.
La data de les diferents activitats obertes s'anunciarà amb suficient antelació en El Full i al blog de la UPG.

OBSERVACIONS
-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació o en qui delegue, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 8 de febrer a les 9,30 h en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes hauran d'arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se'n fa responsable.
Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.