dijous, 9 de maig de 2013

Jornades sobre el patrimoni de la SaforJORNADES SOBRE EL PATRIMONI DE LA SAFOR
Història i patrimoni de la Ruta de l’aigua del riu Serpis

Per Fernando Sendra Bañuls, professor de Física. UPV.

No cal fer enfàsi en la importància de l’aigua per a la vida; sense ella res no existiria.
Però el seu aprofitament, tret de llocs molt concrets i reduïts, no és directe; Cal disposar d’infraestructures, des de les més elementals fins a les més complexes, per poder abastir-se d’ella per a beure, per a d’altres usos bàsics (pous, fonts, sénies, bombes hidràuliques, dipósits…), o per fer-ne un aprofitament més energètic (molins, energia eléctrica, etc.)
Per això les persones al llarg del temps han hagut de dissenyar i construir diferents infraestructures que feren possible que l’aigua satisfera les necessitats més immediates i bàsiques, sense oblidar la seua necessària participació en treballs que permeteren les succesives transformacions de les matèries primeres en productes de consum.
L’aigua, aquest element fonamental, ha originat una arquitectura peculiar conformada per diversos assuts, partidors, séquies, molins, i de la qual tenim exemples molt significatius en la nostra comarca.

Conferència: La Ruta de l’aigua del Riu Serpis
Dimarts 14 de maig a les 19 h. al CIG de la UV.- 
Presentació mitjançant una projecció fotogràfica de la Ruta de l’aigua del riu Serpis o riu d’Alcoi, des de l’assut de Villallonga, passant per l’assut d’en Carròs, la Casa Fosca i la Casa Clara fins a les diverses séquies i braçals que s’originen en els diferentes partidors principals i secundaris.
Tot això anirà acompanyat  d’unes notes històriques –amb documentació des del s. XIII- i patrimonials que ens determinen quins han estat i quins són els diversos aprofitaments de l’aigua, tant  per a l’agricultura, com per a les diferents activitats industrials, entre les quals trobem els molins arrossers i fariners, l’energía hidroelèctrica, els asserradors… i l’arquitectura necessària per tal que durant segles això fóra possible.

Com a complement i ampliació d’aquesta xarrada hi haurà dues eixides de camp.

Ruta I : De les Fàbriques de Vilallonga al partidor de Rafelcofer
Diumenge 19 de maig de les 9 h. a les 13 h.
Eixida des del Parc d’Ausiàs March.
.
La primera començarà a l’assut de Vilallonga i farem menció a les antigues fàbriques de llum del terme de Vilallonga fins a la Reprimala: Fàbrica de l’Infern, del cèntim i la de la Verge
Des de l’assut descobrirem l’existència d’uns molins en diferents canvis d’ús al llarg del temps i després contemplarem i descriurem l’assut d’en Carròs, el gran partidor i distribuidor d’aigües de la Safor, ja documentat al s. XIII. També farem esment de l’assut d’en March i seguirem fins la casa Fosca on, per la séquia de Dues Portes, seguirem el camí de l’aigua fins a la Font d’en Carròs i Rafelcofer i els seus dos interessants partidors.

Ruta II: De la Casa Fosca als molins de Beniarjó
Diumenge 26 de maig de les 9 h. a les 13 h.
Eixida des del Parc d’Ausiàs March.

Aquesta eixida la començarem a la casa Fosca i antic molí dels Frares, per seguir fins a la casa Clara.
Desde la casa Clara farem dos incursions: una per la séquia comuna d’Oliva a  través del molí Canyar fins el molí Canyisset; l’altra per la séquia comuna de Gandia pels molins de Beniflà i Beniarjó, on contemplarem diferents elements patrimonials antics i actuals, com partidors, motors de reg, forn de calç, dipòsits d’aigua.

Matrícula: 5 Euros
Del 2 al 14 de maig a la UPG ( Plaça Loreto, 4).
Les excursions es realitzaran amb cotxes particulars.