dimarts, 14 de gener de 2014

El rakú: d'orient a occident - Mostra ceràmica dels alumnes de la UPGEl Rakú és una tècnica ceràmica d'origen japonés que es desenrotlla a partir del s. XV per vincular-se amb la cerimònia del te.  Els assistents apreciaven la factura directa, manual i sense artificis que propicia un bol que les mans acullen amb naturalitat.

La característica tècnica més sobresalient del Rakú és la cocció ràpida. Les peces s'introduïxen en el forn al roig amb unes pinces i es trauen, entre 15- 25 minuts més tard, una vegada s’ha fos el vidriat, (850-950ºC).
Va ser en els anys seixanta quan ceramistes nord-americans, fascinats per la ceràmica oriental, van importar la tècnica, però introduint una variació que no s'utilitzava al Japó: la reducció deguda a una combustió pobra en oxígen. El ceramista nord-americà Paul Soldner va observar que la peça, treta del forn amb el vidriat encara al roig, era susceptible de ser modificada cobrint-la amb herbes, palla o qualsevol altre material combustible. Des d'eixe moment el Rakú occidental va iniciar un recorregut al marge de la tradició oriental, desenrotllant variants tècniques i multitud d'estils diferenciats.

Les característiques més difoses del Rakú occidental han sigut les produïdes per la reducció a què és sotmesa la peça en el moment d'eixir del forn: l'argila negra o gris fosc on no té coberta, els tons metal·litzats en la superfície i els vernissos craquel·lats. Siga com siga és molt difícil controlar amb rigor tot el procés, per la qual cosa el resultat final depén prou de l'atzar.  Que la tècnica resulte imprevisible, que s'utilitze aigua i foc abundant i que siga una activitat col·lectiva i participativa convertixen al Rakú en una tècnica-espectacle.

Des de l'any 1996 els cursos de Ceràmica de la universitat Popula de Gandia han organitzat un dia del Rakú com a activitat de final de curs. Al llarg de tots estos anys un gran nombre d'alumnes han tingut ocasió de conéixer i practicar esta variant ceràmica. En esta exposició presentem una selecció d'algunes de les peces realitzades pels alumnes de la Universitat Popular.


Boro Mañó