dilluns, 11 de gener de 2016

Exposició de Fotografía: ROÍS DE CORELLA, UN BARRI VIU.

Alumnes del curs de Fotografia impartit per Ana Amesti.
Del 14 al 28 de gener , Local de la UPG (Plaça Loreto, 4) Horari: de 9.00 a 13.30 h 
El Roís de Corella és un dels districtes més joves de la ciutat, gran part dels seus edificis tenen menys de trenta anys. La prolongació del passeig que l’uneix al Centre Històric de manera natural i la ubicació dels jutjats, la policia i sobretot de l’Hospital comarcal fins l’any 20142014 l’han convertit durant molt de temps en un barri dinàmic, amb un variat i nombrós entramat comercial ple d’activitat i de gent. Però el trasllat de l’Hospital a una altra zona de la ciutat ha fet que els residents i comerciants de la zona miren el futur amb una certa preocupació. Els alumnes del curs inicial de fotografia de la UPG han preparat una mostra per fer un reconeixement als veïns, als carrers i a les persones que mantenen ben viu el barri Roís de Corella.