divendres, 18 de gener de 2019

PROGRAMACIÓ DE CURSOS PER AL SEGON QUADRIMESTRE 2018-19 (febrer-juny)


Premeu ací si voleu consultar dades d'inscripció i matricula i preus dels cursos i tallers


CURSOS QUADRIMESTRALS

01. Anglés. Nivell I (A)
Dimarts i dijous. 17-18.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 16.30-18 h
UPG (PL. Loreto, 4)

03. Anglés Nivell II 
Dimarts i dijous. 11.30-13 h
UPG (PL. Loreto, 4)
Dimarts i dijous. 19-20.30 h
Antiga escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

05. Boixets (A) 
Dimecres. 9.15-11.15 h
UPG (PL. Loreto, 4)

06. Boixets (B) 
Dimecres. 11.15-13.15 h
UPG (PL. Loreto, 4)


Dilluns i dimecres. 9.30-11.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)


Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 11.30-13.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 19-20.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 19.30-21 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 10-11.30
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 17-18.30
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
C.S. Santa Anna (C/ Santa Anna, 59)

Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)

Dimarts i dijous. 18.30-20.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

19. Patchwork 
Dilluns i dijous. 9.30-11.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

20. Tall i confecció (A) 
Dilluns i dimecres. 16-18 h
CS Raval (C/ De la Moreria, 11)

Dimarts i dijous. 15.30-17.30 h
CS Joan Climent (PL de les Xocolateres, 53)

22. Tall i Confecció (C)
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Dimarts i dijous. 18-20 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)


Dilluns i dimecres. 18-19.30 h
UPG (Ll. Loreto, 4)

25. Valencià C1 (mitjà
Dilluns i dimecres. 19.30-21
UPG (PL. Loreto, 4)

26.  Valencià C2 (superior)
Dimats i divendress. 9.30-11 h
UPG (PL. Loreto, 4)

27.  Restauració de mobles .
Divendres. 9.30 - 11.30
UPG (PL. Loreto, 4

TALLERS I EXCURSIONS

(Tallers de 10 h.)
Dissabtes.  9.30 - 11.30
Casa de la Natura (Parc Ausàs March)
Del 9 de febrer al 19 de març

(Taller de 10 h.)
Dimarts i dijous. 10-11.30
Del 26 de febrer al 14 de març
UPG (Pl. Loreto, 4

(Tallers de 10 h.)
Dilluns, dimarts i dimecres. 17.30-19.30 h
PEKO  (AV del Grau, 4)


31. Enquadernació  NOVETAT
(Taller de 20 h.)
Dijous. 9.30-12 h.
Del 28 de febrer al 25 d'abril
UPG (Pl. Loreto, 4
Dissabtes. 10-12 h. 
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.

30. Excursions al patrimoni natural
Diumenges. 
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.