Pàgines

dijous, 24 de gener del 2008

Excursió al Paratge Natural Parpalló-Borrell. Senda de la Rafela
Diumenge 3 de febrer, excursió al Paratge Natural Parpalló-Borrell, senda de la Rafela, organitzada per la Universitat Popular de Gandia. L'excursió serà guiada per Xavier Ròdenas, enginyer forestal. Tindrà eixida a les 9.30 del matí enfront de la RENFE amb cotxes particulars. Es tornarà a les 14 hores.

Trobada dels alumnes del Taller de Creació Literària amb l'escriptor Joan Maria Llopis

Ací les fotos de l'acte.


dijous, 10 de gener del 2008

PRÒXIMS CURSOS FEBRER-JUNY 2008

Encetem este blog anunciant-vos el programa de cursos per al pròxim quadrimestre.


LLOC: Universitat Popular ( Plaça Loreto, 4)

Dibuix i pintura
Dimarts i dijous
17.30 a 19.30 h

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres
19.30 a 21.30 h

Pintura
Dilluns i dimecres
17.30 a 19.30 h

Pintura
Dimart i dijous
19.30 a 21.30 h

Introducció a la Fotografia Digital
Dimarts i dijous
17.30 a 19.30 h

Introducció a la Fotografia Digital
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

Introducció a Educació Infantil
Dilluns i dimecres
10 a 11.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
9.30 a 11.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

Valencià elemental
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Valencià mitjà
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h

Valencià oral
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h

Valencià superior
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Patrimoni artístic de la Safor
Dimarts i dijous
18 a 19.30 h

Patrimoni natural de la Safor
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h

Taller d’enquadernació I
Dimarts
17 a 21 h

Taller d’enquadernació II
Dimecres
17 a 21 h

Introducció a la informàtica
Dilluns
10 a 12 h
Dimecres
11 a 12 h

Introducció a la informàtica
Dilluns i dimecres
17 a 18.30 h

Introducció a la informàtica
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Informàtica – Word
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h


LLOC: Centre de la Dona (C/ Loreto, 15)

Taller de Creació Literària
Dimecres
18 a 21 h


LLOC: Centre Enric Valor (Av. Blasco Ibañez, 5)

Cuina de mercat i creativa
Dimart I dijous
18 a 20 h


LLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)

Balls de saló
Dilluns i dimecres
19.30 a 21 h


LLOC: Centre Cívic de Santa Anna ( Esplanada de Santa Anna, s/n)

Ceràmica I. Modelatge en fang.
Dilluns i dimecres
19 a 21 h

Ceràmica II. Decorativa.
Dimarts i dijous
17 a 19 h

Ceràmica III. Perfeccionament
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h


LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)

Manualitats
Dilluns i dimecres
17 a 19 h


LLOC: Col·legi Roís de Corella ( Av. Roís de Corella, 1)

Dolçaina (*)
Dilluns, dimarts i dijous
18.30 a 22 h

Tabalet (*)
Dilluns i dijous
19.30 a 21.30 h


LLOC: Centre Social de Beniopa ( C/ Mestre Michavila, 1)

Retocs i modificacions en peces de roba
Dimarts i dijous
17 a 19 h

Balls de saló
Dimarts i dijous
18 a 19.30 h


LLOC: EPA ( Plaça Escola Pia, 1)

Esmalt en foc
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h


LLOC: Centre Social del Raval ( C/ de la Moreria, 11)

Balls de saló
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h


LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar ( C/ Sants de la Pedra, s/n)

Balls de saló
Dimarts i dijous
18 a 19.30 h


LLOC: Casal Jove (Pl. de l'escorxador, 45)

Introducció a la informàtica
Dimarts i dijous
18 a 20 h

El jazz i els seus intèrprets
Dijous
19.30 a 21.30 h


LLOC: Centre Social Plaça El·líptica-República Argentina
(Av. República Argentina, 90)

Balls de saló
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Tall i confecció
Dimarts i dijous
15 a 17 h


LLOC: Centre Social de Marxuquera ( Pl. Ermita, 1)

Manualitats
Dimarts i dijous
16 a 18 h


LLOC: Centre Social Roís de Corella ( Ps. Germanies, 94 baix)

Valencià mitjà
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h


LLOC: Associació Veïns Centre Històric (C/ Nogueres, 19)

Taller de memorització
Dimecres i divendres
16.30 a 18.30 h

Astronomia
Dimecres i divendres
18.30 a 20 h


LLOC: Club de Pensionistes del Grau de Gandia
(C/ Mare de Déu del Carme, 25 - Grau de Gandia)


Memorització
Dilluns
16a 18 h
Dimecres
10 a 12 h


LLOC: Centre Social Marcel·lí Pérez
(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)


Balls de saló
Dimarts i dijous
20.30 a 22 h

Manualitats
Dimarts i dijous
15 a 17 h


LLOC: Creu Roja (C/ Sant Rafael, 14 entl.)

Castellà per a immigrants¹
Dilluns, dimecres i dijous
18 a 19.30 h

Castellà per a immigrants¹
Dilluns, dimecres i dijous
20 a 21.30 h


LLOC: Casal Jaume I (C/ de la Dona Teresa, 2)

Boixet (Iniciació)
Dimarts
9.30 a 12.30 h

Boixet (Perfeccionament)
Dimarts
9.30 a 12.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
16 a 18 h

Tall i confecció
Dilluns i dimecres
16 a 18 h


LLOC: I.E.S. Veles e Vents (C/ Cullera, 135 – Grau de Gandia)

Introducció a la Informàtica
Dimarts i dijous
19.30 a 21 h


LLOC: Saló d’actes del Grau (Av. del Port, S/N – Grau de Gandia)

Dolçaina. Primers passos
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h


Aquesta programació està subjecta a canvis d’ última hora.

(*) L'horari que s'especifica per a dolçaina i tabalet és genèric, perquè aquest es distribueix entre els alumnes matriculats a raó de mitja hora a la setmana.
(¹) Cursos gratuïts.


BASES

INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 21 al 31 de gener de 2008, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza el dia 31 a les 13.30 h.

MATRICULACIÓ
La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 4 al 15 de febrer, a les oficines situades en:
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
Pl. Loreto, 4 – GANDIA
Tl. 96 295 95 15 – Fax 96 295 95 16,.

HORARI OFICINES UPG
de dilluns a dijous:
matí, de 9 a 13.30 h
vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet jove o de jubilat / pensionista, si escau.
-L’imprés de pagament

PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.

PREU
El preu de cada curs és de 42,07 euros. Les persones amb Carnet Jove (menors de 26 anys) o de jubilat/pensionista tindran un descompte del 50%.

DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 25 de febrer fins al 6 de juny de 2008. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.

OBSERVACIONS
-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació en el saló de plenaris, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 1 de febrer a les 9,30 h en el Saló de Plenaris de l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-No es tornarà el preu de la matrícula una vegada començades les classes i aquesta és intransferible.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes de l’Escola Politècnica Superior de Gandia obtindràn 2 crèdits de lliure elecció per curs realitzat.