Pàgines

dimecres, 14 de setembre del 2011

Programació cursos octubre 2011 - febrer 2012


LLOC: Universitat Popular (Plaça Loreto, 4)


Cultura del vi. Introducció

Dimecres 17 a 18.45 h


Cultura del vi. Perfeccionament

Dimecres 19.15 a 21


Fotografia Digital. Perfeccionament

Dimarts i dijous 17.30 a 19.30 h


Fotografia Digital. Perfeccionament

Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h


Educació Infantil. Introducció

Dilluns i dijous 17 a 18.30 h


Dibuix i pintura

Dilluns i dimecres 9.30 a 11.30 h


Dibuix i pintura

Dimarts i dijous 17.30 a 19.30 h


Dibuix i Pintura

Dilluns i dimecres 19.30 a 21.30 h


Pintura

Dilluns i dimecres 17 a 19 h


Pintura

Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h


Informàtica. Introducció

Dilluns 10 a 11.30 h

Dimecres 10.30 a 12 h


Informàtica. Introducció

Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


Informàtica. Introducció

Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h


Informàtica – Word

Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h


Manualitats

Dimarts i dijous 9.30 a 11.30 h


Manualitats

Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h


Valencià oral

Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h


Valencià elemental

Dimarts i dijous 20 a 21.30 h


Taller de creació literària

Dimarts 17 a 19.30 h


Patrimoni natural de la Safor¹

Dilluns 19 a 21 hLLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)


Balls de saló

Dilluns i dimecres 19 a 20.30 h


Dansa del ventre

Dimarts i dijous 20 a 21.30 hLLOC: Centre Cívic de Santa Anna (Esplanada de Santa Anna, s/n)


Ceràmica I.

Dilluns i dimecres 19 a 21 h


Ceràmica II

Dilluns i dimecres 17 a 19 h


LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)


Manualitats

Dilluns i dimecres 17 a 19 h


LLOC: Centre Social de Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)


Tall i confecció

Dimarts i dijous 17 a 19 h


LLOC: Associació Cultural Art i més (C/ Pellers, 12)


Esmalt al foc

Dimarts i dijous 19 a 21 h


LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)


Balls de saló

Dimarts i dijous 18 a 19.30 h


LLOC: Centre Social Plaça El•líptica-República Argentina

(Av. República Argentina, 90)


Balls de saló

Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h


Tall i confecció

Dimarts i dijous 15 a 17 h


LLOC: Nou Centre Social de Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)


Manualitats

Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Club de Pensionistes del Grau de Gandia

(C/ Císcar 8 - Grau de Gandia)


Memorització

Dilluns i dimecres 10 a 12 h


LLOC: Associació de Veïns de la Platja de Gandia

(C/ Camp de Morvedre, 17 - Platja de Gandia)


Balls de saló

Dimarts i dijous 18.30 a 20 h


LLOC: Centre Social Marcel•lí Pérez

(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)


Manualitats

Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Creu Roja (C/ Magistrat Català, 48)


Castellà per a immigrants²

Dilluns, dimecres i dijous 18 a 19.30 h


Castellà per a immigrants²

Dilluns, dimecres i dijous 20 a 21.30 h


LLOC: Casal Jaume I (C/ de la Dona Teresa, 2)


Astronomia

Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h


LLOC: Centre Social del Raval (C/ de la Moreria, 11)


Manualitats

Dimarts i dijous 16 a 18 h


Tall i confecció

Dilluns i dimecres 16 a 18 h


LLOC: C.P. Joan Martorell (C/ Nou d’octubre, 72)


Informàtica. Introducció

Dimarts i dijous 17.30 a 19 h


Valencià mitjà

Dimarts i dijous 17.30 a 19 h


LLOC: Taller de gravat (C/ Sant Pere, 73)


Gravat. Iniciació

Dimarts i dijous 18 a 20 hLLOC: Centre Internacional de Gandia-UV (C/ Fundació Vicent Ferrer, 6)


Fotografia digital. Iniciació

Dilluns i dimecres 16 a 18 h


Fotografia digital. Iniciació

Dilluns i dimecres 18 a 20 h


Valencià mitjà

Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h


Valencià superior

Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


Aquesta programació està subjecta a canvis d’ última hora.

(¹) Aquest curs es complementarà amb excursions que s'anunciaran oportunament a El Full. Les places seran limitades, gratuïtes i prèvia inscripció a la UPG.

(²) Cursos gratuïts.BASES

INSCRIPCIÓ

Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 26 de setembre al 6 d'octubre de 2011, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza l’últim dia a les 13.30 h.


MATRICULACIÓ

La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 10 al 21 d'octubre, a les oficines situades en:

UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA

Pl. Loreto, 4 – GANDIA

Tl. 96 295 95 15 – Fax 96 295 95 16.

HORARI OFICINES UPG

de dilluns a dijous:

matí, de 9 a 13.30 h

vesprada, de 17 a 20 h

els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI

DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:

-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.

-L’imprés de pagament


PAGAMENT

Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.

El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.


PREU

El preu de cada curs és de 42,07 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista tindran un descompte del 50%.


DURACIÓ DELS CURSOS

Els cursos s'impartiran del 24 d'octubre de 2011 al 10 de febrer de 2012. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.


OBSERVACIONS

-Places limitades.

-La inscripció és gratuïta i delegable.

-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.

-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació o en qui delegue , a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.

-El sorteig es realitzarà el dia 7 d'octubre a les 9,30 h en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.

-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.

-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.

-Els alumnes hauran d'arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se'n fa responsable.

-Aquells cursos que no arriben a cobrir la meitat de les places ofertades podran ser eliminats.

Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.