Pàgines

divendres, 14 de setembre de 2012

Cursos octubre 2012 - febrer 2013


LLOC: Universitat Popular (Plaça Loreto, 4)

Fotografia Digital. Perfeccionament
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Educació Infantil. Introducció
Dilluns i dijous 17 a 18.30 h

Dibuix i pintura
Dilluns i dimecres 9.30 a 11.30 h

Dibuix i pintura
Dimarts i dijous 17.30 a 19.30 h

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres 19.30 a 21.30 h

Dibuix i Pintura
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Ofimàtica bàsica I
Dilluns i dimecres 10.30 a 12 h

Ofimàtica bàsica II 
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h

Taller de cianotípia (10 hores)
Divendres 9.30 a 13.30 h
Dissabte 9.30 a 12.30 i 17 a 20 h

Manualitats 
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Valencià oral
Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h

Valencià elemental
Dimarts i dijous 20 a 21.30 h

Taller de creació literària
Dimarts 17 a 19.30 h

Internet i correu electrònic bàsic (20 hores)
Dimarts i dijous 17 a 19 h

Com fer un àlbum fotogràfic digital (20 hores)
Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h

Taller de Powerpoint (20 hores)
Dimarts i dijous 17 a 19 h

Boixets
Dimecres 10 a 12 h

Anglés bàsic
Dilluns i dimecres 19 a 20.30 h

Cultura del vi. Perfeccionament
Dimecres 17 a 18.45 h


LLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)

Balls de saló (llatins)
Dilluns i dimecres 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Cívic de Santa Anna (Esplanada de Santa Anna, s/n)

Ceràmica artística. Iniciació. 
Dilluns i dimecres 17 a 19 h

Ceràmica artística. Perfeccionament
Dilluns i dimecres 19 a 21 h


LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)

Manualitats 
Dilluns i dimecres 17.30 a 19.30 h


LLOC: Centre Social de Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 16.30 a 18.30 h

Retocs de roba 
Dimarts i dijous 18.30 a 20 h


LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Balls de saló
Dimarts i dijous 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Social de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Patrimoni artístic de la Safor
Dilluns 18 a 20 h


LLOC: Centre Social Plaça El•líptica-República Argentina
(Av. República Argentina, 90)

Balls de saló
Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 15 a 17 h


LLOC: Nou Centre Social de Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Club de Pensionistes del Grau de Gandia
(C/ Císcar 8 - Grau de Gandia)

Memorització
Dilluns i dimecres 10 a 12 h


LLOC: Associació de Veïns de la Platja de Gandia
(C/ Camp de Morvedre, 17 - Platja de Gandia)

Balls de saló
Dimarts i dijous 18.30 a 20 h


LLOC: Centre Social Marcel•lí Pérez
(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h

Taller de decoració de Nadal amb productes reciclats (10 hores) 
Divendres 16 a 18 h


LLOC: Centre Social del Raval (C/ de la Moreria, 11)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h

Tall i confecció 
Dilluns i dimecres 16 a 18 h

Dibuix i pintura
Dilluns i dimecres 18.15 a 20.15 h


LLOC: Centre Social Roís de Corella (C/ Ciutat de Laval, 22)

Valencià mitjà 
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


LLOC: Centre Internacional de Gandia-UV (C/ Tossal, 8)

Fotografia digital. Iniciació
Dilluns i dimecres 18 a 20 h

Valencià mitjà 
Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h

Valencià superior
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


LLOC: CDT Alqueria del Duc (Camí de l'Alqueria, s/n - Grau de Gandia)

Cuina de mercat
Dimecres i dijous 17.30 a 19.30 h


Els cursos que no tinguen un mínim de persones inscrites se suspendran.

(¹) Aquest taller de 10 hores tindrà lloc els dies 30 de novembre i 1 de desembre.  La matriculació començarà el 19 de novembre per ordre d’arribada fins a completar les places.
(²) Aquest taller de 20 hores tindrà lloc del 29 d’octubre al 28 de novembre.
()  Aquest taller de 20 hores tindrà lloc del 3 de desembre de 2012 al 16 de gener de 2013. La matriculació començarà el 19 de novembre per ordre d’arribada fins a completar les places.
() Aquest taller de 10 hores tindrà lloc del 16 de novembre al 14 de desembre.  La matriculació començarà el 5 de novembre per ordre d’arribada fins a completar les places.BASES
INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 24 de setembre al 10 d'octubre de 2012, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza l’últim dia a les 13.30 h.

MATRICULACIÓ
La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 15 al 26 d'octubre, a les oficines situades en:
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
Pl. Loreto, 4 – GANDIA
Tl. 96 295 95 15 
HORARI OFICINES UPG
de dilluns a dijous:
matí, de 9 a 13.30 h
vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h
DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.
-L’imprés de pagament

PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.

PREU
El preu de cada curs és de 80 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu dels tallers de 20 hores és de 40 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu dels tallers de 10 hores és de 20 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu de les activitats obertes (excursions, visites guiades, etc.) és de 5 euros.


DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 29 d'octubre de 2012 al 7 de febrer de 2013. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.

OBSERVACIONS
-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació o en qui delegue, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 11 d'octubre a les 13,30 h en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes hauran d'arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se'n fa responsable.
-Aquells cursos que no arriben a cobrir la meitat de les places ofertades podran ser eliminats.
Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.