Pàgines

dimarts, 16 de setembre del 2008

Cursos octubre 2008 - febrer 2009

Després de les vacances d'estiu tornem amb més cursos.
A continuació podeu veure el llistat de tots el cursos del pròxim quadrimestre i les bases de matriculació.


LLOC: Universitat Popular ( Plaça Loreto, 4)


Dibuix i pintura
Dimarts i dijous
17.30 a 19.30 h

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres
19.30 a 21.30 h

Pintura
Dilluns i dimecres
17.30 a 19.30 h

Pintura
Dimart i dijous
19.30 a 21.30 h

Introducció a la Fotografia Digital
Dimarts i dijous
17.30 a 19.30 h

Fotografia Digital avançada
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

Introducció a Educació Infantil
Dilluns i dimecres
17 a 18.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
9.30 a 11.30 h

Manualitats
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h

Valencià elemental
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Valencià mitjà
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h

Valencià oral
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h

Valencià superior
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Patrimoni artístic de la Safor
Dimarts i dijous
18 a 19.30 h

Patrimoni natural de la Safor
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h

Introducció a la informàtica
Dilluns
10 a 12 h
Dimecres
11 a 12 h

Introducció a la informàtica
Dilluns i dimecres
17 a 18.30 h

Introducció a la informàtica
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h

Informàtica – Word
Dilluns i dimecres
18.30 a 20 h


LLOC: Centre de la Dona (C/ Loreto, 15)

Taller de Creació Literària
Dimecres
18 a 21 h


LLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)


Balls de saló
Dilluns i dimecres
19.30 a 21 h


Dansa del ventre
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h


LLOC: Centre Cívic de Santa Anna ( Esplanada de Santa Anna, s/n)


Ceràmica I. Modelatge en fang.
Dilluns i dimecres
19 a 21 h


Ceràmica II. Decorativa.
Dimarts i dijous
17 a 19 h


Ceràmica III. Perfeccionament
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h


LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)


Manualitats
Dilluns i dimecres
17 a 19 h


LLOC: Espai d’Art ( C/ Fundació Vicente Ferrer, 6)


Dolçaina (*)
Dilluns, dimarts i dijous
18.30 a 22 h


Tabalet (*)
Dilluns i dijous
19.30 a 21.30 h


LLOC: Centre Social de Beniopa ( C/ Mestre Michavila, 1)


Tall i confecció
Dimarts i dijous
17 a 19 h


LLOC: EPA ( Plaça Escola Pia, 1)

Esmalt en foc
Dimarts i dijous
19.30 a 21.30 h


LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar ( C/ Sants de la Pedra, s/n)


Balls de saló
Dimarts i dijous
18 a 19.30 h


LLOC: Casal Jove (Pl. de l'escorxador, 45)


Introducció a la informàtica
Dimarts i dijous
18 a 20 h


LLOC: Centre Social Plaça El·líptica-República Argentina
(Av. República Argentina, 90)


Balls de saló
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h


Tall i confecció
Dimarts i dijous
15 a 17 h


LLOC: Centre Social de Marxuquera ( Pl. Ermita, 1)


Manualitats
Dimarts i dijous
16 a 18 h


LLOC: Centre Social Roís de Corella ( Ps. Germanies, 94 baix)


Valencià mitjà
Dimarts i dijous
20 a 21.30 h


LLOC: Associació Veïns Centre Històric (C/ Nogueres, 19)


Taller de memorització
Dimecres i divendres
16.30 a 18.30 h


Astronomia
Dimecres i divendres
18.30 a 20 h


LLOC: Club de Pensionistes del Grau de Gandia
(C/ Mare de Déu del Carme, 25 - Grau de Gandia)


Memorització
Dilluns
16a 18 h
Dimecres
10 a 12 h


LLOC: Associació de Veïns de la Platja de Gandia
(C/ Camp de Morvedre, 16 - Platja de Gandia)


Balls de saló
Dimarts i dijous
20.30 a 22 h


LLOC: Centre Social Marcel·lí Pérez
(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)


Manualitats
Dimarts i dijous
15 a 17 h


LLOC: Creu Roja
(C/ Sant Rafael, 14 entl.)


Castellà per a immigrants¹
Dilluns, dimecres i dijous
18 a 19.30 h

Castellà per a immigrants¹
Dilluns, dimecres i dijous
20 a 21.30 h


LLOC: Casal Jaume I
(C/ de la Dona Teresa, 2)


Boixet (Iniciació)
Dimarts
9.30 a 12.30 h


Boixet (Perfeccionament)
Dimarts
9.30 a 12.30 h


Manualitats
Dimarts i dijous
16 a 18 h


Tall i confecció
Dilluns i dimecres
16 a 18 h


LLOC: I.E.S. Veles e Vents (C/ Cullera, 135 – Grau de Gandia)


Informàtica avançada
Dimarts i dijous
19.30 a 21 h


LLOC: Saló d’actes del Grau
(Av. del Port, S/N – Grau de Gandia.)


Dolçaina. Primers passos
Dilluns i dimecres
20 a 21.30 h


LLOC: Taller de gravat (C/ Sant Pere, 73)


Iniciació al gravat
Dimarts i dijous
18.30 a 20.30 h


Aquesta programació està subjecta a canvis d’ última hora.

(*) L'horari que s'especifica per a dolçaina i tabalet és genèric, perquè aquest es distribueix entre els alumnes matriculats a raó de mitja hora a la setmana.
(¹) Cursos gratuïts.


BASES

INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 29 de setembre al 10 d’octubre de 2008, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza el dia 10 a les 13.30 h.

MATRICULACIÓ
La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 14 al 24 d’octubre, a les oficines situades en:
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
Pl. Loreto, 4 – GANDIA
Tl. 96 295 95 15 – Fax 96 295 95 16,.

HORARI OFICINES UPG
de dilluns a dijous:
matí, de 9 a 13.30 h
vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI


DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat / pensionista, si escau.
-L’imprés de pagament


PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.


PREU
El preu de cada curs és de 42,07 euros. Les persones amb Carnet Jove,tarjeta 12:35, tarjeta daurada o de jubilat/pensionista tindran un descompte del 50%.


DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 27 d’octubre de 2008 al 13 de febrer de 2009. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.


OBSERVACIONS
-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació en el saló de plenaris, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 13 d’octubre a les 9,30 h en el Saló de Plenaris de l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-No es tornarà el preu de la matrícula una vegada començades les classes i aquesta és intransferible.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes de l’Escola Politècnica Superior de Gandia obtindràn 2 crèdits de lliure elecció per curs realitzat.
Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.