Pàgines

dijous, 19 de setembre del 2013

Cursos octubre 2013 - febrer 2014


LLOC: Universitat Popular (Plaça Loreto, 4)

Fotografia Digital. Perfeccionament
Dimarts i dijous 17 a 19 h

Educació Infantil. Introducció
Dimarts i dijous 10 a 11.30 h

Dibuix i pintura
Dilluns i dimecres 9.30 a 11.30 h

Dibuix i pintura
Dimarts i dijous 17.30 a 19.30 h

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres 19.30 a 21.30 h

Informàtica. Introducció
Dilluns i dimecres 10.30 a 12 h

Informàtica. Introducció
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h

Manualitats 
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Valencià oral
Dimarts i dijous 18.30 a 20 h

Valencià elemental
Dimarts i dijous 20 a 21.30 h

Lletra i música - Taller de creació literario-musical
(taller de 20 hores)
Dilluns 19.30 a 21 h

Internet i correu electrònic bàsic 
Dilluns i dimecres 18.30 a 20.30 h

Taller de màgia. Iniciació (taller de 20 hores)
Dilluns 19.30 a 21 h

Fes la teua pròpia web
Dimarts i dijous 10 a 12 h

Taller de boixets (taller de 20 hores)
Dimecres 10 a 11.30 h

Vídeo: gravació i edició. Nivell bàsic
Dimarts i dijous 19.30 a 21 h

Taller de retrat fotogràfic (taller de 20 hores) *
Dilluns 18 a 20 h

Senderisme a la Safor. Camins, sendes i muntanyes
(taller de 20 hores) **
Dijous 17.30 a 19.30 h

Taller de patchwork. Iniciació
Dilluns 10 a 12 h

* Aquest curs finalitza el 21 de desembre i es complementa amb dues eixides fotogràfiques en dissabte.
** Aquest taller es complementa amb dues excursions mensuals.


LLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)

Balls de saló llatins
Dilluns i dimecres 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Cívic de Santa Anna (Esplanada de Santa Anna, s/n)

Ceràmica artística. Iniciació. 
Dilluns i dimecres 17 a 19 h

Ceràmica artística. Perfeccionament
Dilluns i dimecres 19 a 21 h


LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)

Manualitats 
Dilluns i dimecres 17.30 a 19.30 h


LLOC: Centre Social de Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 17 a 19 h


LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Balls de saló
Dimarts i dijous 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Social de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Teixir amb teler
Dilluns i dimecres 18 a 20 h


LLOC: Foro de Convivencia Manuel Broseta
(C/ Cervantes, 24)

Anglés bàsic - Nivell 1

Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h

Anglés bàsic - Nivell 2

Dimarts i dijous 20 a 21.30 h

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 15 a 17 h


LLOC: Nou Centre Social de Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Centre Social Marcel•lí Pérez
(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Centre Social del Raval (C/ de la Moreria, 11)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h

Tall i confecció 
Dilluns i dimecres 16 a 18 h


LLOC: Universitat de València. Centre de Gandia (C/ Tossal, 8)

Fotografia digital. Iniciació
Dilluns i dimecres 18 a 20 h

Valencià mitjà 
Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h

Valencià superior
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h

Anglés bàsic - Nivell 1
Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h

Anglés bàsic - Nivell 2
Dimarts i dijous 18.30 a 20 h

Anglés bàsic - Preparació B1

Dimarts i dijous 17 a 18.30 h


LLOC: CDT Alqueria del Duc (Camí de l'Alqueria, s/n - Grau de Gandia)

Cuina de mercat
Dimecres i dijous 17.30 a 19.30 h


Els cursos que no tinguen un mínim de persones inscrites se suspendran.
BASES
INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és de l'1 al 10 d'octubre de 2013, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza l’últim dia a les 13.30 h.

MATRICULACIÓ
La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 14 al 25 d'octubre de 2013, a les oficines situades en:
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
Pl. Loreto, 4 – GANDIA
Tl. 96 295 95 15

HORARI OFICINES UPG
de dilluns a dijous:
matí, de 9 a 13.30 h
vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.
-L’imprés de pagament

PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.

PREU
El preu de cada curs és de 80 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu dels tallers de 20 hores és de 40 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu de les activitats obertes (excursions, visites guiades, etc.) és de 5 euros.


DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 28 d'octubre de 2013 al 6 de febrer de 2014. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.
La data de les diferents activitats obertes s'anunciarà amb suficient antelació en El Full i al blog de la UPG.

OBSERVACIONS
-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació o en qui delegue, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 11 d'octubre a les 9,30 h en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes hauran d'arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se'n fa responsable.
Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.