Pàgines

divendres, 6 de setembre de 2019

A-CURSOS 1Q-2019-20 (novembre-febrer)

El nou cicle d’activitats que ara presentem continua en la línia de procurar mitjans a la ciutadania que permeten el seu accés a la cutura i al desenvolupament personal i col·lectiu. Des de fa més de 35 anys la UPG organitza cursos, visites, viatges, exposicions i activitats diverses que tenen com a objectius principals la divulgació cultural i la participació ciutadana. I no entenem una sense l’altra. El coneixement i la socialització són les eines sobre les quals s’ha de bastir una societat més vertebrada i unida, una ciutat amb menys riscos d’exclusió.
Des del meu recent càrrec de regidor de cultura i de participació ciutadana, considere que el model que representa la UPG amb la seua tasca permanent, des de l’àmbit públic, de fer de motor perquè la ciutadania forme part activa dels procesos socials, ha de servir per aprofundir en el fonamental binomi cultura-participació abans esmentat. Tota la ciutat, des del Centre Històric fins als barris menys poblats, ha de sentir-se involucrada en un projecte social comú, formar part d’un mateix teixit, però no uniforme sinó divers, perquè la diversitat és riquesa.
Tenim quatre anys per davant, un bon equip humà, molts reptes il·lusionants i la voluntat política de fer-los possibles. Posem-nos a treballar.

Nahuel González
Regidor de Cultura


CURSOS QUADRIMESTRALS


01. Anglés. Nivell I 
Dimarts i dijous. 17-18.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 11.30-13 h
UPG (PL. Loreto, 4)
Dimarts i dijous. 19-20.30 h
Antiga escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

04. Boixets 
Dimecres. 9.30-11.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

05 Ceràmica bàsica
Dilluns i dimecres. 17.30-19.30
Taller de ceràmica (Pl. Sta Anna)

Dilluns i dimecres. 9.30-11.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 11.30-13.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 19-20.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 19.30-21 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 10-11.30
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 17-18.30
UPG (PL. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 18.30-20.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)

Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
Santa Anna (C/ Santa Anna, 59)

18. Patchwork 
Dilluns i dijous. 9.30-11.30 h
UPG (PL. Loreto, 4)

19. Tall i confecció (A) 
Dilluns i dimecres. 16-18 h
CS Raval (C/ De la Moreria, 11)

Dimarts i dijous. 15.30-17.30 h
CS Joan Climent (PL de les Xocolateres, 53)

21. Tall i Confecció (C)
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)


Dimarts i dijous. 18-20 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)


Dilluns i dimecres. 16.30-18 h
UPG (Ll. Loreto, 4)

24. Valencià C1 (mitjà).
Dilluns i dimecres. 18-19.30
UPG (PL. Loreto, 4)

25.  Valencià )C2 (superior) 
Dilluns i dimecres. 19.30-21 h
UPG (PL. Loreto, 4)

26.  Escriptura creativa NOVETAT
Dilluns. 17 - 20.15 h
Edifici Tossa UV-CG (C/ Tossal, 8)

27.  Millora la capacitat d'autoestima NOVETAT
Dilluns i dimecres. 18.30 - 20 h
Edifici Tossa UV-CG (C/ Tossal, 8)
TALLERS I EXCURSIONS

28. . Enquadernació  
Dimarts i dijous. 9.30-11.30 h.
Filigrana (C/ Carmelita, 48)

(Taller de 10 h.)
Dimarts i dijous. 10-11.30
Del 6 al 26 de novembre
UPG (Pl. Loreto, 4)

(Tallers de 10 h.)
Dilluns, dimarts i dimecres. 16.30-18.30 h
PEKO  (AV del Grau, 4)

Dissabtes. 9-14 h. 
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.

32. Excursions al patrimoni artístic
Diumenges. 9-14 h 
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.