Pàgines

dilluns, 14 de setembre del 2015

01.Alemany. Nivell elemental
Dilluns i dimecres. 16-17.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Dimarts i dijous. 19-20.30 h
Antiga escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

07.Boixets (A) (taller de 20 hores)
Dimecres. 9.30-11 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

08.Boixets (B) (taller de 20 hores)
Dimecres. 11-12.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)


Dilluns (Quinzenal). 18-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)


Dilluns i dimarts s. 17.30-19.30 h
PEKO  (C/ Carmelites, 26)

Dilluns i dimecres. 9.30-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 19-21 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 19.30-21 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 19.30-21 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dilluns i dimecres. 10.30-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dimarts i dijous.17- 18.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 19.30-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)

21.Manualitats (C)
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)

Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
C.S. Santa Anna (C/ Santa Anna, 59)

23.Patchwork (I) (taller de 20 hores)
Dilluns. 10-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

24.Patchwork (II) (taller de 20 hores)
Dijous. 10-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dos diumenges al mes. 9-13.30
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.

Dimarts i dijous. 17-19 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Dimarts i dijous. 15.30-17.30 h
CS Roís de Corella (C/ Laval,22)

Dilluns i dimecres. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)

Dimarts i dijous. 18.30-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dimarts i dijous. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Dimarts i dijous. 17-18.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

1 dissabte al mes. 9-13.30
Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.
BASES

INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 21 al 30 de setembreals locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza  a les 13,00 h. del dia 30.

 MATRICULACIÓ
La matriculació  per als cursos i tallers quatrimestrals es realitzarà, una vegada acceptada, del 5 al 15 d’octubre.

Per a les activitats i excursions la matricula estarà oberta durant tot el curs. Les dates de matriculació de cada activitat s'anunciaran amb suficient antelació.

La matriculació es formalitzarà a les oficines de la UPG situades en Plaça Loreto, 4 – GANDIA / CP:46701
                       

HORARI OFICINES UPG                  
            de dilluns a dijous:
                                   matí, de 9 a 13. h
                                   vesprada, de 17 a19.30 h
    els divendres: de 9 a 13 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripcióDNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.
-L’imprés de pagament


PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol  entitat bancària col·laboradora.


PREU
  • El preu de cada curs és de 80 eurosLes persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
  • El preu de cada taller de 20 hores és de 40 euros.
  • El preu de cada taller de 10 hores és de 20 euros.
  • El preu de les activitats obertes d'un dia (excursions, visites guiades, etc.) és de 5 euros.


DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 26 d’octubre de 2015 al 14 de febrer de 2016. Els tallers s’impartiran en les dates indicades al programa. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.

La data de les diferents activitats obertes s’anunciarà amb suficient antelació en El Full i a la web de la UPG.
OBSERVACIONS
-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i  delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació en el saló de plenaris, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 1 d’octubre a les 10,30  h  en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes hauran d’arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se’n fa responsable.

Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.