Pàgines

dimarts, 16 de setembre de 2014

Cursos octubre 2014 - febrer 2015


Alemany. Nivell elemental
Dilluns i dimecres. 10-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Anglés. Nivell 1 - Grup A
Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Anglés. Nivell 1 - Grup B
Dilluns i dimecres. 20-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Anglés. Nivell 2
Dimarts i dijous. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Anglés. Preparació B1
Dimarts i dijous. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Balls de saló
Dilluns i dimecres. 19-20.30 h
C.S. Corea (Av. de la Mar, 6)

Balls de saló
Dimarts i dijous. 19-20.30 h
Antiga escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Boixets (taller de 20 hores)
Dimecres. 10-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Ceràmica artística. Iniciació
Dilluns i dimecres. 17-19 h
Casa de la Natura (Parc Ausiàs March, s/n)

Ceràmica artística. Perfeccionament
Dimarts i dijous. 17-19 h
Casa de la Natura (Parc Ausiàs March, s/n)

Club de lectura (taller de 10 hores)
Un dilluns de cada mes. 18-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Cuina de mercat
Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
C/ Carmelites, 26

Cuina de mercat
Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h
C/ Carmelites, 26

Dibuix i pintura
Dilluns i dimecres. 9.30-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dibuix i pintura
Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Dibuix i pintura
Dilluns i dimecres. 19-21 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Educació infantil. Introducció
Dimarts i dijous. 10-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Enquadernació
Dimarts i dijous. 9.30-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Fotografia. Nivell 1
Dilluns i dimecres. 20-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Fotografia. Nivell 2
Dilluns i dimecres. 18-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Informàtica. Introducció
Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Informàtica. Perfeccionament
Dilluns i dimecres. 10.30-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Informàtica. Perfeccionament
Dimarts i dijous. 17-18.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Internet i correu electrònic
Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Itinerari pel patrimoni de Gandia
Dimecres 17.30-19 h 
UPG (Pl. Loreto, 4)
Dissabtes 10-12 h (visites guiades)

Manualitats
Dimarts i dijous. 19.30-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Manualitats
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Marcel·lí Pérez (C/ Mare de Déu Blanqueta, 19)

Manualitats
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)

Manualitats
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)

Manualitats
Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
C.S. Santa Anna (C/ Santa Anna, 59)

Patchwork (taller de 20 hores)
Dilluns. 10-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Restauració de mobles (taller de 20 hores)
Dimarts. 16.30-18.30 h
Lloc a determinar

Senderisme a la Safor
Dijous. 17.30-19.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Aquest taller es complementa amb dues excursions mensuals els diumenges.

Tall i confecció
Dimarts i dijous. 17-19 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Tall i confecció
Dimarts i dijous. 15-17 h
Foro de Convivencia Manuel Broseta (C/ Cervantes, 24)

Tall i confecció
Dilluns i dimecres. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)

Tractament digital d'imatges (taller de 20 hores)
Dimarts i dijous. 19.30-21 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Valencià elemental
Dimarts i dijous. 18.30-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)

Valencià mitjà
Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Valencià superior
Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)

Vídeo 1
Dimarts i dijous. 10-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)BASES

INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 22 de setembre al 7 d’octubre, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza l’últim dia a les 13.30 h.

 MATRICULACIÓ

La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 13 al 24 d’octubre, a les oficines situades en:
                        UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA -  Pl. Loreto, 4 – GANDIA
                        Tl. 96 295 95 15

HORARI OFICINES UPG                  
            de dilluns a dijous:
                                   matí, de 9 a 13.30 h
                                   vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.
-L’imprés de pagament


PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol  entitat bancària col·laboradora.


PREU
El preu de cada curs és de 80 euros.
El preu de cada taller de 20 hores és de 40 euros.
El preu de cada taller de 10 hores és de 20 euros.
Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu de les activitats obertes (excursions, visites guiades, etc.) és de 5 euros.


DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 27 d’octubre de 2014 al 5 de febrer de 2015. Els tallers s’impartiran en les dates indicades al programa. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.
La data de les diferents activitats obertes s’anunciarà amb suficient antelació en El Full i a la web de la UPG.

OBSERVACIONS

-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i  delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació en el saló de plenaris, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 8 d’octubre a les 9,30  h  en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes hauran d’arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se’n fa responsable.

Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.