Pàgines

divendres, 18 de gener de 2013

Cursos febrer-juny 2013LLOC: Universitat Popular (Plaça Loreto, 4)

Fotografia Digital. Perfeccionament
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Educació Infantil. Introducció
Dimarts i dijous 10 a 11.30 h

Dibuix i pintura
Dilluns i dimecres 9.30 a 11.30 h

Dibuix i pintura
Dimarts i dijous 17.30 a 19.30 h

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres 19.30 a 21.30 h

Dibuix i Pintura
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Informàtica. Introducció
Dilluns i dimecres 10.30 a 12 h

Informàtica. Introducció
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h

Manualitats 
Dimarts i dijous 19.30 a 21.30 h

Valencià oral
Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h

Valencià elemental
Dimarts i dijous 20 a 21.30 h

Taller de creació literària
Dimarts 17 a 19.30 h

Internet i correu electrònic bàsic 
Dimarts i dijous 17 a 19 h
Dilluns i dimecres 18.30 a 20.30 h

Taller de màgia. Iniciació (20 hores)
Dilluns 19.30 a 21 h

Taller de disseny gràfic. Nivell bàsic
Dimarts i dijous 17 a 19 h

Taller de boixets (20 hores)
Dimecres 10 a 11.30 h

Vídeo: gravació i edició. Nivell bàsic
Dilluns i dimecres 19 a 21 h


LLOC: Centre Social de Corea ( Avinguda de la Mar, 6)

Balls de saló (llatins)
Dilluns i dimecres 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Cívic de Santa Anna (Esplanada de Santa Anna, s/n)

Ceràmica artística. Iniciació. 
Dilluns i dimecres 17 a 19 h

Ceràmica artística. Perfeccionament
Dilluns i dimecres 19 a 21 h


LLOC: Centre Social de Santa Anna ( C/ Santa Anna, 59)

Manualitats 
Dilluns i dimecres 17.30 a 19.30 h


LLOC: Centre Social de Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 17 a 19 h


LLOC: Antiga Escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Balls de saló
Dimarts i dijous 19 a 20.30 h


LLOC: Centre Social de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)

Patrimoni artístic de la Safor (¹)
Dilluns 18 a 20 h


LLOC: Centre Social Plaça El•líptica-República Argentina
(Av. República Argentina, 90)

Tall i confecció 
Dimarts i dijous 15 a 17 h


LLOC: Nou Centre Social de Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Centre Social Marcel•lí Pérez
(C/ Mare de Déu Blanqueta, 19 - Grau de Gandia)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h


LLOC: Centre Social del Raval (C/ de la Moreria, 11)

Manualitats 
Dimarts i dijous 16 a 18 h

Tall i confecció 
Dilluns i dimecres 16 a 18 h


LLOC: Centre Social Roís de Corella (C/ Ciutat de Laval, 22)

Valencià mitjà 
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


LLOC: Universitat de València. Centre de Gandia (C/ Tossal, 8)

Fotografia digital. Iniciació
Dilluns i dimecres 18 a 20 h

Valencià mitjà 
Dilluns i dimecres 18.30 a 20 h

Valencià superior
Dilluns i dimecres 17 a 18.30 h


Anglés bàsic
Dilluns i dimecres 18 a 19.30 h


Anglés bàsic
Dilluns i dimecres 20 a 21.30 h


LLOC: CDT Alqueria del Duc (Camí de l'Alqueria, s/n - Grau de Gandia)

Cuina de mercat
Dimecres i dijous 17.30 a 19.30 h


Els cursos que no tinguen un mínim de persones inscrites se suspendran.

(¹) Aquest curs es complementa amb excursions i visites guiades. Incloses en el preu de la matrículaBASES
INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 28 de gener al 7 de febrer de 2013, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza l’últim dia a les 13.30 h.

MATRICULACIÓ
La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, de l'11 al 22 de febrer, a les oficines situades en:
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
Pl. Loreto, 4 – GANDIA
Tl. 96 295 95 15

HORARI OFICINES UPG
de dilluns a dijous:
matí, de 9 a 13.30 h
vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.
-L’imprés de pagament

PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol entitat bancària col·laboradora.

PREU
El preu de cada curs és de 80 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu dels tallers de 20 hores és de 40 euros. Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu de les activitats obertes (excursions, visites guiades, etc.) és de 5 euros.


DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 25 de febrer al 7 de juny de 2013. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.
La data de les diferents activitats obertes s'anunciarà amb suficient antelació en El Full i al blog de la UPG.

OBSERVACIONS
-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació o en qui delegue, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 8 de febrer a les 9,30 h en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes hauran d'arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se'n fa responsable.
Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org.

dimarts, 8 de gener de 2013

Visita guiada: Oliva, dels Centelles als MaiansFotografia de JoanbanjoDins del II cicle de visites guiades al patrimoni històric de la Safor Coneguem el nostre passat, organitzat per la UPG, el pròxim diumenge 20 de gener visitarem Oliva.
Aprofitarem aquest matí de diumenge per a passejar i conéixer el centre històric d’Oliva, un dels més ben conservats i alhora més desconeguts del nostre entorn. Just a la vora de la séquia del Rebollet, que creua tot el centre, visitarem l’ermita de Sant Vicent, per on començarem la nostra passejada. Pel carrer la Hoz arribarem a l'esglesia de Sant Roc (antiga mesquita) on es troba l'anomenada Capella Sixtina de la Safor. I després arribarem a la partida de les eres, un dels racons més sigulars d’Oliva, on hi ha restes de l'antiga muralla i del desaparegut palau dels Centelles. En el museu aqueològic i la magnífica església Santa Maria la Major acabarem un viatge que ens haurà dut de l'Islam al Renaixement i finalment a la il·lustració, que té en Oliva la casa d’una de les figures més importants, Gregori Maians.

Data: diumenge 20 de gener.  
Eixida: 9,30 h. des del Parc Ausiàs March amb vehicles propis
Places: limitades a 30 (per ordre d’inscripció)
Inscripcions: fins el 18 de gener a la UPG (Plaça Loreto, 4).
Preu: 5 Euros