Pàgines

dijous, 8 de gener de 2015

Programació febrer-juny 2015

Alemany. Nivell elemental
Dilluns i dimecres. 10-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Anglés. Nivell 1  (A)
Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)
Anglés. Nivell 1  (B)
Dilluns i dimecres. 20-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Anglés. Nivell 2
Dimarts i dijous. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)
Anglés. Preparació B1
Dimarts i dijous. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)
Balls de saló
Dilluns i dimecres. 19-20.30 h
C.S. Corea (Av. de la Mar, 6)
Balls de saló
Dimarts i dijous. 19-20.30 h
Antiga escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n)
Boixets (A) (taller de 20 hores)
Dimecres. 9.30-11 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Boixets (B) (taller de 20 hores)
Dimecres. 11-12.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Els carrers de Gandia i les històries de la vila (taller de 20 hores)
Dimecres. 17.30-19 h
Dissabte. 10-12 (Visites guiades)
UPG (Pl. Loreto, 4)
Ceràmica artística (A)
Dilluns i dimecres. 17-19 h
Casa de la Natura (Parc Ausiàs March, s/n)
Ceràmica artística (B)
Dimarts i dijous. 17-19 h
Casa de la Natura (Parc Ausiàs March, s/n)
Club de lectura (taller de 20 hores)
Dimecres. 18-20 h (quinzenal)
UPG (Pl. Loreto, 4)
Cuina de mercat (A)
Dilluns i dimarts. 17.30-19.30 h
Peko (C/ Carmelites, 26)
Cuina de mercat (B)
Dimecres i dijous. 17.30-19.30 h
Peko (C/ Carmelites, 26)
Dibuix i pintura (A)
Dilluns i dimecres. 9.30-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Dibuix i pintura (B)
Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Dibuix i pintura (C)
Dilluns i dimecres. 19-21 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Enquadernació (II)
Dimarts i dijous. 9.30-11.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Fotografia (I)
Dilluns i dimecres. 20-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Fotografia (II)
Dimarts i dijous. 18.30-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Informàtica (I)
Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Informàtica (II) (A)
Dilluns i dimecres. 10.30-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Informàtica (II) (B)
Dimarts i dijous. 17-18.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Internet i correu electrònic
Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Manualitats (A)
Dimarts i dijous. 19.30-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Manualitats (B)
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Marcel·lí Pérez (C/ Mare de Déu Blanqueta, 19)
Manualitats (C)
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Marxuquera (Pl. Ermita, s/n)
Manualitats (D)
Dimarts i dijous. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)
Manualitats (E)
Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h
C.S. Santa Anna (C/ Santa Anna, 59)
Patchwork (A) (taller de 20 hores)
Dilluns. 10-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Patchwork (B) (taller de 20 hores)
Dijous. 10-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Restauració de mobles (I) (taller de 20 hores)
Dimarts. 17-19 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Restauració de mobles (II) (taller de 20 hores)
Dijous. 17-19 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Senderisme a la Safor
Dijous. 17.30-19.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Aquest taller es complementa amb dues excursions mensuals els diumenges.
Tall i confecció (A)
Dimarts i dijous. 17-19 h
C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1)
Tall i confecció (B)
Dimarts i dijous. 15-17 h
Foro de Convivencia Manuel Broseta (C/ Cervantes, 24)
Tall i confecció (C)
Dilluns i dimecres. 16-18 h
C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11)
Tractament digital d'imatges 
Dilluns i dimecres. 20-21.30 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Valencià elemental
Dimarts i dijous. 18.30-20 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
Valencià mitjà
Dilluns i dimecres. 18.30-20 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)
Valencià superior
Dilluns i dimecres. 17-18.30 h
CIG-UV (C/ Tossal, 8)
Vídeo (II)
Dimarts i dijous. 10-12 h
UPG (Pl. Loreto, 4)
BASES
INSCRIPCIÓ
Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 19 al 29 de gener, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza l’últim dia a les 13.30 h. 

MATRICULACIÓ
La matriculació es realitzarà, una vegada acceptada, del 2 al 12 de febrer, a les oficines situades en:
                        UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA -  Pl. Loreto, 4 – GANDIA
                        Tl. 96 295 95 15
HORARI OFICINES UPG                  
            de dilluns a dijous:
                                   matí, de 9 a 13.30 h
                                   vesprada, de 17 a 20 h
els divendres, de 9 a 13.30 h
DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Carnet Jove, targeta 12:35. Jubilats i pensionistes, amb el carnet corresponent i la targeta daurada.
-L’imprés de pagament

PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari. Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol  entitat bancària col·laboradora.
PREU
El preu de cada curs és de 80 euros.
El preu de cada taller de 20 hores és de 40 euros.
Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista  tindran un descompte del 20%.
El preu de les activitats obertes (excursions, visites guiades, etc.) és de 5 euros.

DURACIÓ DELS CURSOS
Els cursos s'impartiran del 16 de febrer al 5 de juny de 2015. Els tallers s’impartiran en les dates indicades al programa. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.
La data de les diferents activitats obertes s’anunciarà amb suficient antelació en El Full i a la web de la UPG.

OBSERVACIONS

-Places limitades.
-La inscripció és gratuïta i  delegable.
-Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
-En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació en el saló de plenaris, a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
-El sorteig es realitzarà el dia 30 de gener a les 9,30  h  en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
-La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
-Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
-Els alumnes hauran d’arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se’n fa responsable.
Més informació al telèfon 96 295 95 15 o al correu electrònic upg@gandia.org